RSS

Objavljeni radovi

PrintProf.dr.sc. Đuro Benić

PREGLED ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

(a) Do izbora u zvanje izvanrednog profesora

(a-1.) Izvorni znanstveni radovi

(a-1.1.) Magistarski rad: Uloga trgovinskih organizacija u povezivanju proizvodnje i    potrošnje roba za potrebe turističke privrede i turista, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 1983.

(a-1.2.) Doktorska disertacija: Utjecaj politike cijena na ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji, Centar ekonomskih znanosti, Split 1989.

(a-1.3.) Znanstvena knjiga: Trgovina i politika cijena, Školska knjiga, Zagreb, 1990., str. 190 .

(a-1.4.) Knjiga – svodna studija: Jurin, S., Benić, Đ., Ponašanje samoupravnog poduzeća i modeli njegove transformacije u poduzetničko, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb, 1990., str. IV + 86.,  dio VI – Alternativni modeli funkcije cilja poduzeća koje karakterizira odvojenost vlasništva, rukovođenja i kontrole, str. 59. – 76.

(a-1.5.) Udruživanje rada i sredstava proizvodnih, trgovinskih i ugostiteljskih organizacija udruženog rada, Zbornik radova FTVT, knjiga IV, Dubrovnik, 1984., str. 165. – 178.

(a-1.6.) Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji korisnosti, Zbornik radova FTVT, Dubrovnik, 1990., str. 127. – 136.

(a-1.7.) Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji rasta, Tržište, Zagreb, 1/1990., str. 25. – 32.

(a-1.8.) Menedžerska teorija poduzeća o maksimizaciji prihoda, Ekonomski pregled, Zagreb, 7-8/1990., str. 285. – 293.

(a-2.) Pregledni radovi

(a-2.1.) Naučni prilog: Politika cijena i njene specifičnosti u trgovinskim organizacijama, Nova trgovina, Beograd, 4/1986., str. 199. – 204.

(a-2.2.) Naučni prilog: Cijena – instrument marketing miksa trgovinskih organizacija, Nova trgovina, Beograd, 5/1986., str. 249. – 253.

(a-2.3.) Poseban prilog: Ekonomski položaj trgovine u SR Hrvatskoj, Nova trgovina, Beograd, 3/1988., str. 166. – 172.

(a-3.) Udžbenici

(a-3.1.) Privredno planiranje, FTVT, Dubrovnik, 1991., str. III. + 414.

(a-3.2.) Osnove ekonomije, Školska knjiga, Zagreb, 1993., str. XVI. + 364., (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

(a-4.) Stručni radovi

(a-4.1.) Povezanost trgovine s proizvodnjom i ugostiteljstvom na dubrovačkom području, Nova trgovina, Beograd, 4/1985., str. 211. – 215.

(a-4.2.) Trgovina i turizam – dvojak utjecaj na promet, Supermarket, Zagreb, 8/1985., str. 13. – 15.

(a-4.3.) Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje Opskrbnog centra Lapad, FTVT, Institut za ekonomska istraživanja, Dubrovnik, 1985., (koautor)

(a-4.4.) Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti izgradnje Opskrbnog centra Mokošica, FTVT, Institut za ekonomska istraživanja, Dubrovnik, 1985., (koautor)

(a-5.) Radovi na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

(a-5.1.) Zajednički marketing proizvodnih i trgovinskih organizacija, Zbornik radova “Marketing u funkciji udruživanja rada i sredstava u sferi trgovine i proizvodnje, Dubrovnik, 1986., str. 211. – 217.

(a-6.) Pozitivno recenzirani i prihvaćeni radovi u okviru znanstveno- istraživačkih projekata

(a-6.1.) Materijalna bilanca potreba i mogućnosti proizvodnje i potrošnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na području Općine Dubrovnik od 1981. do 1985. godine, (koautor), FTVT, Institut za ekonomska istraživanja, Dubrovnik, 1982.

(a-6.2.) Dugoročne mogućnosti razvoja Općine Dubrovnik, (koautor), FTVT, Institut za ekonomska istraživanja, Dubrovnik, 1985.

(a-6.3.) Mjesto i uloga OOUR Gospodarski centar u dubrovačkoj privredi, (koautor), FTVT, Institut za ekonomska istraživanja, Dubrovnik, 1986.

(a-6.4.) Sistem i politika cijena u nas, Studija u okviru znanstvenoistraživačkog projekta: Mehanizam i funkcioniranje samoupravnog privrednog sistema u razdoblju 1986-90., Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb, 1988., (30 str.)

(a-6.5.) Ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji, Studija u okviru znanstvenoistraživačkog projekta: Mehanizam i funkcioniranje samoupravnog privrednog sistema u razdoblju 1986-90., Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1989., (87 str.)

(a-6.6.) Privredni rast i njegove dugoročne determinante, Studija u okviru projekta: Mehanizam i funkcioniranje samoupravnog privrednog sistema, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb, 1990., (144 str.)

(a-6.7.) Inflacija i mogući putovi njenog suzbijanja, Studija u okviru projekta: Mehanizam i funkcioniranje samoupravnog privrednog sistema, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta, Zagreb, 1990., (58 str.)

(b) Nakon izbora u zvanje izvanrednog profesora

(b-1.). Izvorni znanstveni radovi

(b-1.9.) Izbor odluke u uvjetima neizvjesnosti, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik,1/1992., str. 7. – 22.

(b-1.10.) Izbor u vremenskoj dimenziji, Tržište, Zagreb, 1/1994., str. 24. – 41.

(b-1.11.) Tržište rada – specifičnosti i utjecaj na privredni razvoj, Ekonomska misao i

praksa, Dubrovnik, 2/1995., str. 145. – 176.

(b-1.12.) Statička i dinamička analiza efikasnosti gospodarskog sustava, Ekonomski vjesnik, Osijek, 1/1995., str. 5. – 15.

(b-1.13.) Značaj ugovora i institucija na tržištu rada u suvremenim gospodarstvima, Zbornik “Problemi razvoja gospodarstva na prijelazu stoljeća – holistički pristup”, Klub za ekonomijsku politiku, Osijek, 1996., str. 55. – 79.

(b-1.14.) Governments and Economies in Transition – Some Early Experiences, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 1/1997., str. 9. – 42.

(b-1.15.) Zone proizvodne funkcije i njihova ekonomska relevantnost, (koautor: prof.dr.sc. Ivan Pavić), Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 2/1997., str. 283. – 306.

(b-1.16.) The state and the economy 50 years after Keynes, John Maynard Keynes, Keynesianism  into the Twenty-First Century, (Ed. Soumitra Sharma), Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton,MA,USA,1998, pp. 127 – 137 .

(b-2.) Prethodna priopćenja

(b-2.1.) Asimetrična obaviještenost i tržišna selekcija, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 1/1993., str. 69. – 81.

(b-2.2.) Tržište trajnih dobara, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 1/1994., str.

7. – 16.

(b-2.3.) Tehnike procjenjivanja potražnje, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik,

1/1996., str. 49. – 94.

(b-3.) Pregledni radovi

(b-3.4.) Novi pristup teoriji potrošnje: potražnja za obilježjima, Ekonomska misao i

praksa, Dubrovnik, 2/1994., str. 65. – 77.

(b-3.5.) Tržišne slabosti i dodatna regulacija, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik,

1/1995., str. 43. – 56.

(b-3.6.) Kako poboljšati kvalitetu proizvoda?, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 2/1996., str. 751. – 760.

(b-4.) Prikazi

(b-4.1.) Dr. Gordana Bujas: Stabilizacijom do gospodarskog rasta, Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 1/1997., str. 263. – 265.

(b-5.) Radovi na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima

(b-5.2.) Izbor odluke o turističkoj potrošnji u vremenskoj dimenziji, Znanstveni i

stručni skup “Turizam u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća”, Dubrovnik, 1. – 2.

veljače 1996., Zbornik radova, str. 439. – 453.

(b-5.3.) Ekonomska liberalizacija i političke slobode u zemljama u tranziciji, Znanstveni skup “Tranzicija gospodarstva”, Mostar, 10. prosinca 1996., Zbornik radova, str. 161. – 176.

(b-6.) Radovi na međunarodnim znanstvenim skupovima

(b-6.1.) Labour Market and Countries in Transition, (koautor prof.dr.sc. Ivan Pavić),  Međunarodni skup “Enterprise in Transition”, Supetar, listopad 1995.,1st International Conference on Enterprise in Transition, Part two, University of Split, Faculty of Economics, Split, 1997, pp. 61 – 77 .

(b-6.2.) Theoretical and Practical Knowledge as a Basis for Labour Market Development in the Countries in Transition, (koautor prof.dr.sc. Ivan Pavić), Međunarodni znanstveni skup “International Conference Dedicated in the Fiftieth Anniversary of the Faculty of Economics”, Ljubljana, Slovenija, 18. – 19. rujna  1996., Collection of Abstracts, pp. 175 – 177

(b-6.3.) Possible Ways of Improving the Quality of the Products – Application in Hotel Industry, (koautor doc.dr.sc. Vesna Borković), Međunarodni skup “The 7th International DAAAM Symposium”, Beč, Austrija od 17. – 19. listopada 1996., Proceedings of the 7th International DAAAM Symposium, 17 – 19th October 1996, Vienna, Austria, B. Katalinic (Ed.), pp. 33 – 34

(b-6.4.) The Role of Government in the Economy Fifty Years After Keynes, Međunarodni skup “J.M. Keynes: Fifty Years After and Beyond”, Dubrovnik 8. – 10. studenog 1996., Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 1996, special edition, pp. 595. – 614.

(b-6.5.) The Role of Government in Transition Economies, Međunarodni skup “Second International Conference on Enterprise in Transition”, Brela 22. – 24. svibnja 1997., Proceedings, DAAAM International Vienna & Faculty of Economics Split, Split – Brela May 22 –24, 1997, pp. 41 – 46 .

(b-6.6.) Transition in the Croatian Economy – Some Early Experiences, Međunarodni skup “International Scientific Conference on the Occasion of the 20th Anniversary of Foundation of the Faculty of Economics”, Ostrava, Republika Češka, 9. – 12. rujna 1997., Proceedings, Ekonomicka fakulta VŠB TU Ostrava, Section Economic Theory, Policy & Practice, pp. 1 –10; Proceedings, Ekonomicka fakulta VŠB TU Ostrava, Section Marketing, Trade and Law, pp. 6 – 12.

(b-6.7.) Influence of Changes in the Structure od Ownership to the Competitive Capability of Small Enterprises in the Transitional Countries, (koautori prof.dr.sc. Ivan Pavić i dr.), Međunarodni skup “Small Enterprise Association of Australia & New Zealand, 1997 Annual Conference, Theme: Small Enterprise – The Key to Regional & Urban Development”, Coffs Harbour, Australija 21. – 24. rujna 1997., Conference Proceedings, pp. 535 – 546.

(b-6.8.) Some Comments on Quality Control Tools, Međunarodni skup “1st International Conference Business System Management – UPS ’97”, Mostar, Bosna i Hercegovina, 26. – 27. rujna 1997., Proceedings of 1st International Conference Business System Management UPS ’97, University of Mostar, Faculty of Mechanical Enginnering and DAAAM International Vienna, September 26 – 27, 1997, Mostar – Vienna, 1997, pp. 17 – 21 .

(b-6.9.) The Problem of Quality Control in Hotel Operations, (koautor doc.dr.sc. Vesna Borković-Vrtiprah) Međunarodni skup “The 8th International DAAAM Symposium”, Dubrovnik 23. – 25. listopada 1997., Proceedings of the 8th International DAAAM Symposium, B. Katalinic (Ed.), pp. 27-28 .

(b-7.) Udžbenici

(b-7.1.) Osnove gospodarstva – mikropristup, Školska knjiga, Zagreb, I. izdanje 1994., II. izdanje 1995., str. VII. + 119. (Udžbenik za srednje škole)

(b-7.2.) Osnove ekonomije – drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. XX. + 593. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Mostaru)

(c) Nakon izbora u zvanje redovitog profesora

(c-1.) Radovi u inozemnim časopisima

(c-1.1.) Transition in the Croatian Economy – Some Early Experiences, Politicka ekonomie, VŠE, Praha, ISSN 0032-3233, Vol. XLVI, No. 1, 1998, str. 81 – 92.

(c-2.) Radovi na međunarodnim znanstvenim skupovima

(c-2.1.) Transition in the Croatian Economy – Achievements and Problems, (koautor prof.dr.sc. Ivan Pavić), Fourth Annual Conference on Convergence or Divergence: Aspirations and Reality in Central and Eastern Europe and Russia, Centre for Research into East European Business (CREEB), Buckinghamshire Business School,  Buckinghamshire Chilterns University College, Newland Park, Gorelands Lane, Chalfont St Giles, 23 – 24 June 1998, Proceedings, V. Edwards (Ed.), ISBN 0-948314-31-1, 1998, pp. 54 – 72 .

(c-2.2.) The Used and Unused Potentials of Croatia and Western Mediterranean Countries in Terms of Trade and Tourism, (koautor prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah), The First Encounter of Mediterranean Economists, International Workshop on “Cooperation and Development in the Mediterranean”, Faculty of Economics Split, University of Split, Split-Brela, October, 1998,  Proceedings, Faculty of Economics Split, 2000, ISBN 953-6024-33-0, pp. 1-10, CD-ROM

(c-2.3.) Importance and Limitations of Quantitative Decision-Making Tools, 9th International DAAAM Symposium, 22-24th October 1998, Cluj-Napoca, Romania, Annals of DAAAM for 1998 & Proceedings of the 9th International DAAAM Symposium, B. Katalinic (Ed.), ISBN 3-901509-08-9, pp. 31-32

(c-2.4.) Organizational Approach to Restructuring of the Large Corporation, (koautori prof.dr.sc. Ivan Pavić, doc.dr.sc. Želimir Dulčić), Partnering for Global Technology Management, Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFORMS Seattle, Fall 1998, October 25-28, 1998, Conference Program – Abstracts, ISBN 0161-0295, p. 58

(c-2.5.) How to Improve the Position of Croatia in Exchange with Western Mediterranean Countries, (koautor prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah), Second International Conference, Economic System of  European Union and Adjustment of the Republic of Croatia, University of Rijeka – Faculty of Economics Rijeka, University of Trieste – Faculty of Economics, University of Antwerpen – Europacentrum Jean Monnet, Lovran, April 22-23, 1999, Proceedings, ISBN 953-6148-17-X, pp. 200 -214

(c-2.6.) Acquisition of the Competititve Advantages Using the Concept of TQM, (koautori prof.dr.sc. Ivan Pavić i prof.dr.sc. Želimir Dulčić), CD ROM Proceedings of the 3rd Conference “Multidimensional Aspects of Quality”, 22nd – 23rd April 1999, Banska Bystrica University of Matej Bel, Faculty of Economics, Department of Marketing and Management, Banska Bystrica, Slovakia, 1999, ISBN 80-8055-240-1, pp. 71-83

(c-2.7.) Enterpreneurship and Management in Transition Economies: Problems and Possible Solutions, Delivering to the Global Consumer, Institute for Operations Research and the Management Sciences, INFORMS Cincinnati Spring 1999, May 2-5, 1999, Conference Program – Abstracts, ISBN 0161-0295, pp. 89-90

(c-2.8.) How to Improve Enterprise Efficiency in Croatia, Third International Conference on Enterprise in Transition, Split-Šibenik, May 27-29, 1999, Proceedings, University of Split, Faculty of Economics, Split, ISBN 953-6024-28-4,1999, pp. 157-160 .

(c-2.9.) The role of government in company transformation – the Croatian hotel industry case, (koautor prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah), Fifth Annual Conference on The Impact of Transformation on Individuals, Organizations, Society, Centre for Research into East European Business and other Transforming Economies (CREEB), Buckinghamshire Business School,  Buckinghamshire Chilterns University College, Missenden Abbey, Management Centre, Great Missenden, Buckinghamshire, 22-23 June 1999, Proceedings, V. Edvards (Ed.), ISBN: 0-948314-36-2, 1999, Volume II, pp. 467-481 .

(c-2.10.) The Problems and Possible Solutions for Small Business in Transition Economies – the Croatian Case, The First West Lake International Conference on Small & Medium Business, Zheijang University of Technology, Hangzhou, China, 6-8 October, 1999, Proceedings, pp. 368-374 .

(c-2.11.) Quality Management – The Key to a Small Firm’s Survival and Success, 10th International DAAAM Symposium, 21-23th October 1999, Vienna, Austria, Annals of DAAAM for 1999 & Proceedings, Katalinic, B., (Ed.), ISBN 3-901509-10-0, pp. 37-39 .

(c-2.12.) Enterpreneurship and Management – The Keys to a Successful Transition, The Second Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems, October 30-31, 1999, Kanazawa, Japan, Proceedings of APIEMS’99, Tawara, N., Hwang, H., Xu, W., Gen, M., (Eds.), pp. 303-306 .

(c-2.13.) The Process of Restructuring in the Croatian Economy: Problems and Possible Solutions, Sixth Annual Conference Corporate and Organizational Restructuring, Centre for Research into East European Business and other Transforming Economies (CREEB), Buckinghamshire Business School,  Buckinghamshire Chilterns University College, Missenden Abbey Management Centre, Great Missenden, Buckinghamshire, 20-21 June 2000, Proceedings, V. Edvards (Ed.), ISBN: 0-948314-39-7, 1999, Volume I, pp. 29-54 .

(c-2.14.) Transition in the Croatian Economy and Tourism: Problems and Possible Solutions, Marketing in a Global Economy, The International Marketing Educators’ Conference, American Marketing Association and Universidad Torcuato Di Tella, June 28 – July 1, 2000, Buenos Aires, Argentina, Proceedings, Van Gorp Cooley, F., (Ed.), American Marketing Association, 2000, ISBN 0-87757-286-0, pp. 225 – 233, CD-ROM

(c-2.15.) How to Solve Some Transition Problems of the Croatian Economy and Especially of Tourism, International Conference on Tourism and Transition, University of Split, Faculty of Tourism and Foreign Trade, Dubrovnik, November 22-24, 2000, Proceedings, ISBN 953-96606-0-2, pp. 97-121 .

(c-2.16.) The Problem of Application the Concept of TQM in Transition Economies, (koautor prof.dr.sc. Ivan Pavić), 17th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, CARS & FOF 2001, 10th – 12th July 2001, University of Natal, Durban, South Africa, Proceedings, Eds. Glen Bright and Wendy Janssens, ISBN 1-86840-432-3,  pp. 236 – 246 .

(c-2.17.)  How to Improve the Process of Economic Transition – The Croatian Case, (koautori prof.dr.sc. Vesna Vrtiprah i prof.dr.sc. Ivo Ban), 4th International Business and Economics Conference, October 5-6, 2001, St. Norbert College, De Pere, Wisconsin, Proceedings, pp. 168 – 183  .

(c-2.18.) Technology as a competitiveness factor of transitional countries’ products on the international markets – The Croatian case, (koautor prof.dr.sc. Ivan Pavić), International Conference ICCST/4 & ICAMM 2003, 21 – 23 January 2003, University of Natal, Durban, South Africa, Proceedings, Eds. S. Adali, E. V. Morozov and V. E. Verijenko, ISBN 1-86840-501-X, pp. 233 – 238 .

(c-3.) Izvorni znanstveni radovi

(c-3.1.) Poslovni ciklusi, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XI., No. 1, Dubrovnik, 2002., str. 11-67.

(c-4.) Prethodna priopćenja

(c-4.1.) Očekivanja i tržište dobara, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. VIII., No. 1, Dubrovnik, 1999., str. 7-30.

(c-4.2.) Monetarna i fiskalna politika u IS-LM modelu, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. IX., No. 2, Dubrovnik, 2000., str. 157-174.

(c-5.) Pregledni radovi

(c-5.1.) Robna razmjena Hrvatske s europskim zemljama zapadnog Mediterana, Naše more, ISSN 0469-6255, Vol. 45., No. 1-2, 1998.,  Dubrovnik, str. 52 – 56.

(c-5.2.) Očekivanja i financijsko tržište, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. VIII., No. 2., Dubrovnik, 1999., str. 199-213.

(c-6.) Pozitivno recenzirani i prihvaćeni radovi u okviru znanstveno – istraživačkih projekata

(c-6.1.) Opća, prirodna i gospodarska obilježja i potencijali Županije dubrovačko – neretvanske, parcijalna studija, projekt: Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 1998., str. 20.

(c-6.2.) Gospodarstvo Županije dubrovačko – neretvanske u okviru gospodarstva Hrvatske, parcijalna studija, projekt: Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 1999., str. 48.

(c-6.3.) Tranzicija hrvatskog gospodarstva i specifičnosti tranzicije gospodarstva Županije dubrovačko – neretvanske: neki problemi i mogući pravci akcije za njihovo rješavanje, parcijalna studija, projekt: Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 1999., str. 12.

(c-6.4.) Ciljevi i scenariji razvoja gospodarstva Hrvatske i Županije dubrovačko – neretvanske, parcijalna studija, projekt: Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2000., str. 10.

(c-7.) Udžbenici

(c-7.1.) Politika i gospodarstvo, (koautor Nataša Vulić), udžbenik za četvrti razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, I. izdanje 2000., II. izdanje 2001., III. izdanje 2002., ISBN 953-0-20261-x, str. VII. + 159., (dio Gospodarstvo, str. 67-159.)

(c-7.2.) Osnove ekonomije – treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2001., ISBN 953-0-30371-8, str. XIX. + 709., (Udžbenik Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Mostaru)

(c-7.3.) Politika i gospodarstvo (koautor Nataša Vulić), udžbenik za strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2001., ISBN 953-0-20451-5, str. 202., (dio Gospodarstvo, str. 83-202.)

(c-8.) Uređene knjige

(c-8.1.) Strategija razvoja Županije dubrovačko – neretvanske, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2002., ISBN 953-96606-2-9, str. XX + 413.

(d) Nakon izbora u trajno zvanje redovitog profesora

 

(d-1.) Radovi u inozemnim časopisima

(d-1.1.) Managerial Social Responsibility in Transition Economies – The Croatian Case, (koautori prof.dr.sc. Želimir Dulčić, prof.dr.sc. Ivan Pavić), The Business Review, Cambridge, Vol. 1, No. 1, Summer 2003, Research Forum , pp. 95-100

(d-2.) Izvorni znanstveni radovi

(d-2.1.) Poslovni ciklusi, Đ. Benić (ured.), Zbornik radova 2003, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2003., ISBN 953-96606-3-7, str. 63-125.

(d-2.2.) Povijest razvoja teorije o odnosu između inflacije i nezaposlenosti, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXIII., br. 2., Dubrovnik, 2014., str. 411. – 429.

(d-2.3.) Regional Determinants of Export Competitiveness in Croatian Manufacturing Industry, (koautori Nebojsa Stojcic, Petra Karanikic) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu – Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, Vol. 32, No, 2, 2014, pp. 193 – 212, dostupno na Social Science Research Network, 2015 Social Science Electronic Publishing, Inc., http://ssrn.com/abstract=2554318

(d-2.4.) Biblija: izvor nadahnuća za ekonomsko ponašanje, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXIV., br. 2., Dubrovnik, 2015., str. 317. – 326.

(d-2.5.) Ekonomska misao u antičkoj Grčkoj: Ksenofont i Platon, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXV., br. 1., Dubrovnik, 2016., str. 3. – 22.

(d-2.6.) Determinants of Capital Integration among Strategic Alliance Members in the Retail Sector: Evidence from Central and Southeast European Countries, (koautor Nikola Butigan), Croatian Economic Survey, Vol. 18, No. 2, December 2016, pp. 77 – 112

(d-2.7.) Ekonomska misao u antičkoj  Grčkoj: Aristotel, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXV., br. 2., Dubrovnik, 2016., str. 337. – 354.

(d-2.8.) Ekonomska misao u antičkoj Mezopotamiji, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXVI., br. 1., Dubrovnik, 2017., str. 3. – 24.

(d-2.9.) Ekonomske misli i koncepti u Kur’anu, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXVI., br. 2., Dubrovnik, 2017., str. 429. – 451.

(d-3.) Prethodna priopćenja

(d-3.1.) Tehnike procjenjivanja troškova, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XI., No. 2., Dubrovnik, 2002., str. 189-215.

(d-3.2.) Devizni tečaj: utvrđivanje, značaj i odrednice, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XIII., No. 1., Dubrovnik, 2004., str. 49-71.

(d-3.3.) Problem racionalne odluke o izvornom efikasnom miksu inputa u proizvodnji, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XVII., No. 2., Dubrovnik, 2008., str. 177. – 189.

(d-3.4.) Problem osiguranja maksimalnog zalaganja radnika, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XVIII., No. 1., Dubrovnik, 2009., str. 19. – 42.

(d-4) Pregledni radovi

(d-4.1.) Fiskalna i monetarna politika u IS-LM modelu otvorenog gospodarstva, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XIII., No. 2., Dubrovnik, 2004., str. 165-195.

(d-4.2.) Monetarna politika: transparentnost središnje banke i ciljana inflacija, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XXIII., No. 1., Dubrovnik, 2014., str. 233. – 246.

(d-4.3.) Ekonomska misao u antičkom Rimu, (koautorica Marija Benić Penava), Ekonomski pregled,  ISSN 0424-7558, god. 70., br. 1., Zagreb, 2019., str. 87. – 111.

(d-4.4.) Srednjovjekovna islamska civilizacija: postignuća i doprinosi razvoju ekonomske misli, (koautorica Marija Benić Penava), Hum, ISSN 1840-233X, Vol. XIV., No. 21., Mostar, 2019., str. 177. – 214.

(d-5.) Udžbenici

(d-5.1.) Politika i gospodarstvo, (koautor Nataša Vulić), udžbenik za četvrti razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, IV. izdanje 2003., V. izdanje 2004., VI. izdanje 2005., VII. izdanje 2006., ISBN 953-0-20261-x, str. VII. + 159., (dio Gospodarstvo, str. 67-159.)

(d-5.2.) Politika i gospodarstvo (koautor Nataša Vulić), udžbenik za strukovne škole, Školska knjiga, II. izdanje, 2003., III. izdanje, 2004., IV. izdanje 2005., V. izdanje 2006.,  Zagreb, ISBN 953-0-20451-5, str. 202., (dio Gospodarstvo, str. 83-202.)

(d-5.3.) Osnove ekonomije – IV. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2004., ISBN 953-0-30371-8, str. XIX. + 709., (Udžbenik Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Mostaru)

(d-5.4.) Mikroekonomija, (koautori Ivan Pavić, Iraj Hashi), Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Split, Split, 2006., II. izdanje 2007., III. izdanje 2009., ISBN 953-6024-80-2, str. XII + 634, (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

(d-5.5.) Politika i gospodarstvo, udžbenik za četvrti razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2007., II. izdanje 2008., III. izdanje 2009., IV. izdanje 2011., V. izdanje 2012., ISBN 978-953-0-21451-4, str. 175

(d-5.6.) Politika i gospodarstvo, udžbenik za strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2007., II. izdanje 2008., III. izdanje 2009., ISBN 978-953-0-21452-1, str. 203

(d-5.7.) Uvod u ekonomiju, sveučilišni udžbenik, Školska knjiga, Zagreb, 2011., ISBN 978-953-0-30269-3, str. XV + 331

(d-5.8.) Mikroekonomija: menadžerski pristup, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku, Školska knjiga, Zagreb, 2012., ISBN 978-953-0-30273-0, str. XXV + 712

(d-5.9.) Politika i gospodarstvo, (suautor Nataša Vulić),  udžbenik u četvrtom razredu gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2014., II. izdanje 2019., ISBN 978-953-0-22084-3, str: 215., dio: str. 108. – 207.

(d-5.10.) Politika i gospodarstvo, (suautor Nataša Vulić),  udžbenik za srednje strukovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 2014., II. izdanje 2015., III. izdanje 2017., ISBN 978-953-0-22085-0, str: 235., dio: str. 98. – 227.

(d-5.11.) Osnove ekonomije 3, (suautori Jadranka Jošić, Anto Mandir, Ivan Režić, Marinko Škare), udžbenik u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica / ekonomist, Školska knjiga, Zagreb, 2014.,  ISBN 978-953-0-20793-6, str: 180., dio: str. 129. – 171.

(d-5.12.) Osnove ekonomije 4, (suautori Ivan Režić, Nella Terihaj, Marinko Škare), udžbenik u četvrtom razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica / ekonomist, Školska knjiga, Zagreb, 2014., II. izdanje 2015., ISBN 978-953-0-22105-5, str: 220., dio: str. 10. – 91.

(d-5.13.) Uvod u ekonomiju, sveučilišni udžbenik, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2014.,  ISBN 978-953-0-30269-3, str. XV + 367

(d-5.14.) Načela makroekonomije, Školska knjiga, Zagreb, 2015., ISBN 978-953-30424-6, str. XVI+526

(d-5.15.) Makroekonomija, sveučilišni udžbenik, Školska knjiga, Zagreb, 2016., ISBN 978-953-0-30274-7, str. XXI+711

(d-5.16), Mikroekonomija: menadžerski pristup, II. izdanje, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku, Školska knjiga, Zagreb, 2017., ISBN 978-953-0-30273-0, str. XXV + 712

(d-5.17.) Osnove ekonomije 3, (suautori Jadranka Jošić, Anto Mandir, Ivan Režić, Marinko Škare), udžbenik u trećem razredu srednje strukovne škole za zanimanje ekonomistica / ekonomist, Školska knjiga, Zagreb, 2020., ISBN 978-953-0-22373-8, str: 180., dio: str. 109. – 151.

(d-6.) Uređene knjige

(d-6.1.) Zbornik radova 2003, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2003., ISBN 953-96606-3-7, str. VIII + 524.

(d-6.2.) Popis radova djelatnika Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu 1990. – 2003.,

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2003., ISBN 953-96606-4-5, str. V + 88.

(d-6.3.) Zbornik radova 2004, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2004., ISBN 953-96606-5-3, str.VIII + 630.

(d-7.) Znanstveni radovi objavljeni u domaćim zbornicima

(d-7.1.) Prilog ekonomiji blagostanja: uloga države i državni neuspjesi u mikroekonomskoj politici, Đ. Benić (ured.), Zbornik radova 2004, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Dubrovnik, 2004., ISBN 953-96606-5-3, str. 85 – 127.

(d-8.) Pozitivno recenzirani i prihvaćeni radovi u okviru znanstveno- istraživačkih projekata

(d-8.1.) Evaluacija ekonomskih potencijala područja toka rijeke Trebižat, Studija, (koautor Nebojša Stojčić), Projekt: Vječna Neretva, Ekološka udruga “Lijepa Naša” Čapljina, Dubrovnik, ožujak 2011., str. 60.

(d-9.) Radovi na međunarodnim znanstvenim skupovima

(d-9.1.) Managerial Social Responsibility in Transition Economies – The Croatian Case, (koautori Želimir Dulčić,  Ivan Pavić),  The International Business & Management Research Conference, Honolulu, Hawaii June 10 –14, 2003, pp. 95-100

(d-9.2.) The Impact of Membership in Strategic Alliances on the Profitability of Firms in the Retail Sector, (koautor Nikola Butigan), 1st Internationa Conference SINCERE “Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe”, Dubrovnik, Croatia 28th September – 1st October 2016

(d-9.3.) Ekonomska misao u djelima islamskih filozofa u srednjem vijeku / Economic Thought in Works of Medieval Islamic Philosophers, (koautorica Marija Benić Penava), Hrvatsko filozofsko društvo, 26. dani Frane Petrić, Međunarodni simpozij FILOZOFIJA I EKONOMIJA, Cres, Hrvatska, 24. – 27. rujna 2017. / Croatian Philosophical Society, 26th Days of Frane Petrić, International symposium, PHILOSOPHY AND ECONOMY, Cres, Croatia, September 24 – 27, 2017

(d-10.) Stručni radovi

(d-10.1.) Merkite na štedenje ne se dovolni za spas na evrozonata, Nova Makedonija, prviot makedonski dneven vesnik, Skopje, sreda 25. 7. 2012., god. LXVII,  broj 22 639, str. 1. – 2. i u S. Georgievski, Makedonsko – hrvatska tangenta, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2012., ISBN 978-953-7328-17-7,  str. 149. – 152.

(d-10.2.) Ekonomska kriza u Europi i hrvatsko gospodarstvo, poseban prilog, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, Vol. XXI., No. 2., Dubrovnik, 2012., str. 847.-854.

(d-11) Ostali radovi

(d-11.1.) Prof. dr. sc. Zagorka Brunsko (1951. – 2007.), In Memoriam, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XVI., br. 2., 2007., str. 231. – 234.

(d-11.2.) Ekonomski leksikon, mikroekonomska teorija, 40 pojmova, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Masmedia, II. izdanje, Zagreb, 2011., ISBN 978-953-268-013-3

(d-11.3.) Prof. dr. sc. Smiljan Jurin (1920. – 2014.), In Memoriam, Ekonomska misao i praksa, ISSN 1330-1039, god. XXIII., br. 2., Dubrovnik, 2014., str. 659. – 663.

(d-11.4.) Ibn Haldun: Ekonomske misli u Mukaddimi, znanstveni posebni prilog, Ekonomski pregled, ISSN 0424-7558, god. 67., br. 5., Zagreb, 2016., str. 462. – 488.

(d-11.5) Islamska ekonomska misao u srednjem vijeku, znanstveni posebni prilog, Ekonomski pregled, ISSN 0424-7558, god. 68., br. 5.,, Zagreb, 2017., str. 554. – 584.