RSS

Teme završnih i seminarskih radova

PrintSVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

Prof. dr. sc. Đuro Benić

TEME ZAVRŠNIH RADOVA  ak.god. 2014. / 2015.

Uvod u ekonomiju

 1. Ravnoteža poduzeća u različitim tržišnim stanjima
 2. Fiskalna nasuprot monetarnoj politici

Mikroekonomija

 1. Klasična nasuprot menadžerskim teorijama poduzeća
 2. Teorije ponašanja potrošača: statička i dinamička analiza

Makroekonomija

 1. IS-LM model nasuprot AD-AS modelu
 2. Modeli gospodarskog rasta

Povijest ekonomske teorije i metode

 1. Bečka škola: Karl Menger, Eugen von Böhm Bawek i Friedrich von Wieser
 2. Ekonomska misao Karla Marxa

TEME SEMINARSKIH RADOVA ak. god. 2014. / 2015.

 1. Ponašanje potrošača prema teoriji indiferencije
 2. Ravnoteža poduzeća u dugom roku
 3. Klasična nasuprot kejnzijanskoj ravnoteži
 4. Utjecaj rizika na vrjednovanje poduzeća
 5. Paretova efikasnost i teorija prvoga najboljeg rješenja
 6. Učinci fiskalne politike u IS-LM modelu
 7. Učinci monetarne politike u IS-LM modelu
 8. Utopijski socijalisti
 9. David Ricardo: teorija komparativnih prednosti
 10. Doprinosi ekonomskoj teoriji u Engleskoj – William Stanley Jevons